Esculls artificials

Esculls artificials

Són esculls artificials les zones marines en els fons de les quals s'instal•len un conjunt de mòduls o elements de diferents formes amb l'objectiu de protegir, de regenerar i de desenrotllar els recursos pesquers. N'hi ha de tres tipus segons la seua finalitat:

  • Esculls artificials de protecció: dissuasius davant de les pesques il•legals d'arrossegament. S'instal•len per a protegir els hàbitats marins davant d'estes activitats.
  • Esculls artificials de producció: dissenyats per a proporcionar abric i tenir en els seus buits espècies pesqueres, i així protegir-les en les seues fases de reproducció i posta. Este tipus d'esculls artificials estan construïts amb mòduls que presenten un volum considerable, buits i molt de desenrotllament de superfícies aptes per al desenrotllament d'organismes.
  • Esculls artificials mixtos: aquells que incorporen dins dels polígons escullosos de protecció nuclis de producció per a estudiar els seus efectes.

ESCULLS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Fes clic en la zona que vullgues per a veure més informació.
 

Mapa 2