Reserves marines d'interès pesquer

Reserves marines d'interès pesquer

imagen de Rorcual

La conselleria competent en matèria de pesca marítima pot declarar com a reserva marina d'interés pesquer els zones que presenten condicions adequades per a la regeneració dels recursos pesquers, la preservació de la riquesa natural, la conservació dels diferents espècies marines i la recuperació  dels ecosistemes.

Actualment a la Comunitat Valenciana existeixen tres reserves marines d'interés pesquer, el gestor del qual és MAPA i la Generalita Valenciana que són:

RMIP Serra d´Irta

La Reserva Marina d'Interés Pesquer de  la Serra de Irta es regeix per la següent legislació:

Estudis:

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2017

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2018

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2023

 

RMIP Illa de Tabarca

La Reserva Marina d'Interés Pesquer de  l'Illa de Tabarca es regeix per la següent legislació:

Estudis:

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE L'ILLA DE TABARCA 2017

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE L'ILLA DE TABARCA 2018

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE L'ILLA DE TABARCA 2023

 

RMIP Cap de Sant Antoni

La Reserva Marina d'Interés Pesquer del Cap de Sant Antoni es regeix per la següent legislació:

Estudis:

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DEL CAP DE SANT ANTONI 2017

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DEL CAP DE SANT ANTONI 2018

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DEL CAP DE SANT ANTONI 2023

 

RMIP Les Illes Columbretes

La Reserva Marina d'Interés Pesquer el gestor del qual és La Secretaria General de Pesca MAPA.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-de-espana/islas-columbretes/

 

 

Fes clic en la zona que vulgues per a veure més informació:

Reservas marinas