Dades de producció en instal·lacions d'aqüicultura

Dades de producció en instal·lacions d'aqüicultura


 

PRODUCCIÓ D'AQÜICULTURA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
ANYS 2021 i 2022
CODI FAO ESPÈCIE VOLUM (Tones)
2021 2022
SBG Daurat 5.484,6 5.618,2
BSS Llobarro 4.228,6 5.238,2
MGR Corbina 2.480,8 2.611,6
ELE Anguilla 339,7 335,1
AMB Peix de llima 139,5 142,2
  Total peixos marins i eurihalinos 12.673,1 13.945,4
TRS Truita marina   2,0
  Total peixos continentals   2,0
SBG Daurada 110,7 103,8
BSS Llobarro 79,6 68,6
  Total peixos marins (alevins) 190,3 172,4
MSM Clòtxina 1.223,6 1.865,4
OYG Ostra arrissada 31,3 41,8
  Total mol·luscos 1.254,9 1.907,2
TRS Truita marina 0,2 0,0
ELE Anguilla 0,6 0,4
  Total peixos eurihalinos (repoblació) 0,7 0,4
TRR Truita arc de Sant Martí 62,5 69,0
TRS Truita marina   2,0
  Total peixos continentals (alevins) 62,5 71,0
ULL Espirulina 0,5 0,3
  Total cianobacteries 0,5 0,3
  TOTAL C.VALENCIANA 14.182,0 16.098,5