Ordenació de l'espai marí

Ordenació de l'espai marí

L'Ordenació de l'espai marítim (OEM) s'entén com el procés mitjançant el qual les autoritats competents analitzen i organitzen les activitats humanes en les zones marines amb la finalitat d'aconseguir objectius ecològics, econòmics i socials.

El Parlament i el Consell Europeu va aprovar la Directiva 2014/89/UE per a l'ordenació de l'espai marítim, que es va transposar a la legislació espanyola a través del Reial decret 363/2017, de 8 d'abril pel qual s'estableix un marc per a l'ordenació de l'espai marítim.

I Finalment s'han aprovat els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (*POEM), elaborats per l'Administració General de l'Estat (*AGE), mitjançant el Reial decret 150/2023, de 28 de febrer, pel qual s'aproven plans d'ordenació de l'espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles. Aquests plans fan recomanacions d'ús i ordenen les activitats i usos dels diferents sectors i, per tant, marquen les pautes generals a seguir per a l'ordenació de l'espai marítim en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Enllaços d'interés:

Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM)

InfoMar, Visor d'Informació Geogràfica Marina.