Establiments autoritzats

Establiments autoritzats

imagen de lonja de gandía
 

D'acord amb el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers, aquesta es realitzara a través de les llotges dels ports o establiments autoritzats per les comunitats autònomes.

La Llei 5/2017 de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, estableix en els seus articles 45 i 46, que correspon a la conselleria competent en matèria de pesca marítima autoritzar les llotges pesqueres com a establiments portuaris de control i primera venda dels productes frescos de la pesca, atenent les necessitats generals d'ordenació del sector pesquer. En l'article 58.3 queda especificat que les confraries poden realitzar activitats econòmiques relacionades amb la comercialització dels productes de la pesca i del marisqueig.

En la Disposició Transitòria Quarta, s'estableix que durant la vigència de les seues actuals concessions d'explotació es consideren autoritzades les llotges dels ports pesquers de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Castelló, Borriana, València, Cullera, Gandia, Dénia, Javea, Moraira, Calp, Altea, la Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola, Guardamar del Segura i Torrevieja.

Es consideren establiments autoritzats de primera venda els productes de l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana incloses les granges d'engreixament, producció d'algues i recollida d'argazos. Els següents establiments autoritzats:

  • Clochinas Emilio SL
  • Clochinas Navarro SL
  • Clutivos Marins de Guardamar SL
  • Frescamar alimetación SL
  • Mariscos Anton i fills, SL
  • Valenciana d'Aqüicultura SA

Es consideren establiments autoritzats de primera venda els productes procedents d'aigües continentals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de la pesca de l'angula en les aigües públiques de la província de València els següents establiments autoritzats: 

  • Associació Professional Antiga Cofracia de Pescadors del Perollonet.
  • Comunitat de Pescadors del Palmar.