Fons europeu Marítim de la Pesca i de l'Aqüicultura (FEMPA)

Fons europeu Marítim de la Pesca i de l'Aqüicultura (FEMPA)

El Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura és el nou fons de les polítiques marítima, pesquera i aqüícola de la UE proposat per al període 2021-2027, en substitució de l'anterior Fons Europeu de Pesca (FEMP). El dia 7 de juliol de 2021 es va aprovar el Reglament que regularà aquest Fons en el període 2021-2027 (Reglament (UE) núm. 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de juliol de 2021). 

Prioritats

L'article 3 del reglament específic del FEMPA, recull les quatre prioritats que la Unió considera per al període 2021-2027 en l'àmbit marítim, pesquer i aqüícola. Aquestes prioritats persegueixen complir amb l'objectiu de desenvolupament sostenible de la pesca, l'aqüicultura i altres activitats relacionades, i se subdivideixen al seu torn en objectius específics.

El FEMPA contribuirà a l'aplicació de la PPC i de la política marítima de la Unió. Tindrà les següents prioritats:
PRIORITAT 1: Fomentar la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics.
PRIORITAT 2: Fomentar les activitats sostenibles d'aqüicultura, així com la transformació i comercialització de productes de la pesca i l'aqüicultura, contribuint així a la seguretat alimentària en la Unió.
PRIORITAT 3: Permetre una economia blava sostenible en les zones costaneres, insulars i interiors, i fomentar el desenvolupament de les comunitats pesqueres i aqüícoles.
PRIORITAT 4: Reforçar la governança internacional dels oceans i permetre que les mars i oceans siguen segurs, protegits, nets i siguen gestionats de manera sostenible.

El FEMPA insta els Estats membres a invertir per a aconseguir que els sectors de la pesca i l'aqüicultura siguen més competitius i per a desenvolupar una economia blava sostenible, així com nous mercats i tecnologies. Protegir i restaurar la biodiversitat figuren també entre les prioritats.

Enllaços d'interés