Peix de Llotja

Peix de Llotja

Marca de Garantía "Peix de Llotja de la Comunitat Valenciana"

La Marca de Garantia "Peix de Llotja de la Comunitat Valenciana" s'estableix com un règim voluntari que permet als operadors donar a conéixer la qualitat diferenciada dels seus productes, port de desembarcament i data de captura, proporcionant als consumidors una garantia sobre les característiques específiques del producte confirmada pels controls establits a aquest efecte.

La Marca de Garantia "Peix de Llotja de la Comunitat Valenciana", és titularitat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  de la Comunitat Valenciana que ha cedit el seu ús, per temps indefinit, a la Comissió interfederativa de Confraries de Pescadors de la Comunitat Valenciana, que serà la responsable de gestionar i administrar la marca.

Solament podran utilitzar la marca les persones físiques o jurídiques autoritzades per la Comissió interfederativa de Confraries de Pescadors de la Comunitat Valenciana mitjançant el corresponent acord de llicència d'ús. Per a obtindre la corresponent llicència d'ús s'hauran de complir els requisits i seguir el procediment previst en el Reglament d'Ús.


La concessió de la llicència d'ús de la marca atorgarà a l'autoritzat l'accés a l'ús de la marca de garantia que s'expressa a través del logotip o representació gràfica següent: