Registre d'operadors professionals de vegetals

Registre d'operadors professionals de vegetals

Registre per a la inscripció dels productors i comerciants de llavors i plantes de viver que requerisquen el passaport fitosanitari per a la comercialització del material vegetal.