Estadística

Estadística

Estadístiques de la producció de llavors i plantes de viver a la Comunitat Valenciana: 

 

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2023).

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2022).

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2021).

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2020).

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2019).

Superfícies i produccions de patrons i plantons i evolució de producció cítrics en els últims 10 anys.