Pla diversitat agrària

Pla diversitat agrària

És una obligació conservar el patrimoni agrari valencià i la millor forma de conservar les nostres varietats agràries és cultivant-les i consumint-les. És una oportunitat per a la producció local, ecològica i de qualitat. Necessitem un pla d’acció de la diversitat agrària valenciana i comencem amb les nostres varietats tradicionals d’hortalisses 

El Pla  de la Diversitat Agrària Valenciana promou la recuperació, la conservació, l'ús, la millora, i la divulgació de les varietats hortícoles valencianes, facilitant l’accés a un catàleg públic de varietats d’interès agrari i promocionant el seu valor. A més, es pretén fomentar la investigació aplicada i participativa en varietats locals, potenciar la transferència tecnològica, la formació i l’assessorament en llavors i fomentar la gastronomia de les collites tradicionals en la restauració. Altre dels objectiu importants es la creació d’una xarxa d’agricultors col·laboradors en la multiplicació de llavors ecològiques. 

El Catàleg de les Varietats Locals d’interès Agrari Valencià consisteix en un llistat de recursos genètics hortícoles a disposició del sector productor valencià per a que es puga conservar la diversitat. Totes les varietats inscrites en la col·lecció compten amb una fitxa de caracterització morfològica i una altra d’informació agronòmica i cultural associada. 

Banc de llavors

En relació a la petició de llavors hortícoles tradicionals de la Comunitat Valenciana s'informa que, a causa de la gran afluència de sol·licituds rebudes que han superat la capacitat del nostre banc, no es realitzarà cap préstec de llavors per a tot l'any 2024, excepte per al cas de professionals de l'activitat agrària que tinguen explotacions radicades a la Comunitat Valenciana. Només si està vosté en este últim cas dirigisca el seu correu a:

Província de València: esexag_carcaixent@gva.es
Província d'Alacant: esexag_elx@gva.es
Província de Castelló: esexag_vilareal@gva.es