Plans producció ecològica

Plans producció ecològica

Amb la producció ecològica i l'agroecologia es pretén transitar a un nou model agroalimentari: no sols contribuïm a posar fre a l'emergència climàtica i assegurar una alimentació saludable i sostenible, sinó que a més evitem la contaminació mediambiental, preservem la diversitat genètica del sistema agrari i podem contribuir de manera important a la viabilitat econòmica del sistema productiu, la salut de les persones i al desenvolupament rural. 

L'I Pla Valencià de Producció Ecològica (PVPE) va suposar, en el període d'execució del Pla (2016 – 2020), un fort impuls de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana (CV) amb importants increments en la producció, consums i volum de negoci. Així, es decideix donar continuïtat a aqueix primer Pla mitjançant l'II Pla Valencià de Transició Agroecològica (PVTA), comptant per a la seua execució amb el Servei de Producció Ecològica i Innovació. En aquest II PVTA, a executar de 2021 a 2025, s'han marcat 5 eixos de treball amb els objectius de donar suport a la producció ecològica, fomentar el consum ecològic i estimular la producció, elaboració i comercialització de productes ecològics, entre altres. 

Es poden trobar els documents dels Plans de producció i transició agroecològica en els següents links: 

Spot II Pla Valencià de Transició Agroecològica 2021-2025

Spot II Pla Valencià de Transició Agroecològica 2021-2025