Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)

Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)

Què és?

És un registre oficial dirigit a la inscripció, modificació o baixa de la maquinària agrícola existent en la Comunitat Valenciana.

Per a què serveix?

Conéixer el Parc de Maquinària Agrícola existent en la Comunitat Valenciana i comprovar que les màquines registrades compleixen amb la normativa vigent, així com constatar el compliment dels requisits exigibles a les màquines oficialment subvencionades.

Important

  • Tota la maquinària susceptible d'inscriure's al ROMA haurà d'estar dedicada a l'activitat agrària, en el marc d'una explotació agrària (agrícola, ramadera o forestal) o persones físiques o jurídiques que desenvolupen la prestació de serveis agraris.
  • Aquest tràmit pot realitzar-se al llarg de tot l'any, de manera telemàtica o presencial. La inscripció, modificació o baixa de maquinària agrícola, haurà de realitzar-se al ROMA de la província on radique la part principal de l'explotació. En el cas d'empreses que presten serveis agraris, on radique el domicili social de l'empresa.
  • S'exclouen de la inscripció al ROMA les màquines classificades o destinades en la seua targeta d'inspecció tècnica de vehicles com a maquinària per a obres i serveis, els equips utilitzats en la indústria agroalimentària, les màquines estacionàries i les màquines portàtils portades a mà.

Recomanacions

  • Òrgan al qual poder dirigir-se: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
  • Té a la seua disposició, per a la realització d'aquest tràmit, el detall del procediment, en la Guia PROP.

Ajuda