Ajudes de replantació de parcel·les destruïdes per Xylella fastidiosa

Ajudes de replantació de parcel·les destruïdes per Xylella fastidiosa

Què és?

Són ajudes extraordinàries destinades a la replantació de parcel·les fructícoles el cultiu de les quals siga o haja sigut destruït, a conseqüència de l'adopció de mesures per a evitar la propagació del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Per a què serveix?

L'ajuda té per objecte auxiliar les operacions de replantació en les parcel·les fructícoles, la superfície total o parcial de les quals es trobe en la zona infectada o en les quals el cultiu haja sigut destruït, evitant així que queden abandonades amb la consegüent deterioració mediambiental que això pot suposar.

Important

  • Beneficiaris: titulars d'explotacions agrícoles.
  • Requisits de les parcel·les: el seu cultiu haja sigut destruït; inclosa en la zona infectada de la zona demarcada de Xylella fastidiosa; plantada amb una espècie fructícola sensible al bacteri.
  • El tràmit pot presentar-se presencialment, preferentment en el registre de les oficines comarcals agràries i de les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, o bé telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22032.
  • Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es realitzaran mitjançant l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

Recomanacions

  • Òrgan on dirigir-se: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
  • Té a la seua disposició, per a la realització d'aquest tràmit, el detall del procediment en la Guía PROP.