Zona de reestructuració parcel·lària del regadiu de l'horta del riu Túria a Ademuz

Zona de reestructuració parcel·lària del regadiu de l'horta del riu Túria a Ademuz