Zona de reestructuració parcel·lària del perímetre de regadiu tradicional de la comunitat de regants de Viver.

Zona de reestructuració parcel·lària del perímetre de regadiu tradicional de la comunitat de regants de Viver.