Pla Vega Renhace

Pla Vega Renhace

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Va unir Europea per a corregir els desequilibris entre els seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural dels economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Va unir Europea.

El Programa FEDER 2021-2027 de la Comunitat Valenciana va ser aprovat per Decisió de la Comissió Europea el 16 de desembre de 2022.

Els actuacions en matèria d'agricultura prioritzaran els solucions basades en la naturalesa i infraestructura verda és recullen en l'objectiu  polític 2 “Transició verda”  Objectiu específic 2.4 "Foment de l'adaptació al canvi climàtic, la prevenció del risc de catàstrofes i la resiliència tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes.

PRIORITAT 2a TRANSICIÓ VERDA

OBJECTIU POLÍTIC

OBJECTIU ESPECÍFIC

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

ACTUACIONS

OP 2. Una Europa més verda

OE 2.4. Foment de l'adaptació al canvi climàtic, la prevenció del risc de catàstrofes i la resiliència tenint en quanta els enfocaments basats en els ecosistemes.

0.58. Mesures d'adaptació al canvi i climàtic i prevenció i gestió de cingles relacionats amb el clima: inundacions i corriments de terres (incloses els accions de sensibilització, protecció civil i els sistemes de gestió de catàstrofes, els infraestructures i els enfocaments ecosistèmics).

Projecte Vega Renhace.

 

 

La Vega Baixa és la comarca més meridional de la província d'Alacant que agrupa 27 municipis, dels quals 23 estan dins del perímetre del regadiu tradicional del riu Segura. A estar situada en una plana a el·luvial del tram final del riu Segura, queda exposada als inundacions provocades pels seus desbordaments. La seua ubicació, i el caràcter irregular dels precipitacions del lloc, constitueixen els trets més característics que ajuden a entendre el grau d'extensió i gravetat dels danys produïts en aquesta comarca quan esdevenen esdeveniments meteorològics extrems, com és el cas de la DANA. Per tant, l'objectiu d'aquesta actuació és previndre el risc de catàstrofes davant els cada vegada més habituals esdeveniments meteorològics adversos que tenen lloc en la CV conseqüència del canvi climàtic, evitant així inundacions, i, convertint en la Vega Baixa en un territori resilient al canvi climàtic.

Per a la consecució d'aquest objectiu és planteja la impermeabilització de canals i séquies que eviten pèrdues d'aigua; el recrescut dels murs augmentant la capacitat d'embassament i emmagatzematge d'aigua; remodelació dels ponts de , evitant que és formen atranques o embozos en moments de grans pluges en què els canals van totalment plens i actuacions sobre els camins adjacents millorant el ferm per a evitar ensulsiades i arrossegaments en cas de pluges; elevant-els lleugerament per a facilitar el pas en cas d'inundacions i facilitant la permeabilitat hidràulica dels mateixos amb la finalitat d'impedir la retenció d'aigua.

PRESSUPOST

HABITANTS

REGANTS

SUPER. REG

ESTALVIE AIGUA

11.534.565,83

361.146

3.250,00

7.806,00

20,00%