Programa de desenvolupament rural (PDR)

Programa de desenvolupament rural (PDR)

AJUDES MODERNITZACIÓ PDR 2014-2022

Objecte

Inversions que presenten les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana per al seu finançament parcial i construcció d'obres de modernització de regadius, per part de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), a l'empara del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, ampliat fins al 2022.

Beneficiaris

Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguts els seus drets de reg per la Confederació Hidrogràfica corresponent.

Quantia

El cost total final de les operacions projectades serà finançat en un 70% per aportació pública, i en un 30% per aportació de les comunitats de regants, establint-se el límit màxim de l'aportació pública en 2.500.000 euros per operació. L'excés a aquesta aportació pública que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la pròpia comunitat de regants.

Ordre de bases

Sol·licitud d'ajudes